Lexauto


Mazā krasta iela 79,
Rīga, Latvija

tālrunis: +371 2993 4919,
fakss: +371 6714 1119,
info@lexauto.lv
 
 

Nomas auto

Avarējušā automobiļa vietā, uz remonta laiku, piedāvājam nomas auto. Cenas sākot no 10.00 eiro dienā, atkarībā no remonta ilguma.


Ielādēju...Auto nomas noteikumi

Personu apliecinoši dokumenti
Nomniekam jāuzrāda autovadītāja apliecība un pase vai ID karte. Nomniekiem jābūt starptautiski atzītai autovadītāja apliecībai.

Vaditāja stāžs
Vadītāja stāžs vismaz 3 (trīs) gadi.

Vecuma ierobežojums
Nomnieka minimālais vecums 25 gadi.

Automašīnas nodošana/atgriešana

  • Automašīnas nodošana un pieņemšana klientam notiek Rīgā,Mazā krasta ielā 79. Pēc iepriekšējas vienošanās iespējama automašīnas pieņemšana un nodošana citā  vietā.
  • Nomnieks saņem un atgriež automašīnu tīru un ar pilnu degvielas tvertni.


Rezervēšana

  • Visi maksājumi tiek veikti ar 100% priekšapmaksu skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu. Noslēdzot līgumu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.
  • Nomniekam ir tiesības pagarināt nomas termiņu tikai rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju.


Drošības nauda
Drošības naudas (pašriska) apmēru nosaka atsevišķi atkarībā no automašīnas modeļa, tas tiek ieturēts nomas termiņa sākumā un atgriezts nomas termiņa beigās.

Sodi

  • Par smēķēšnu automašīnas salonā – 50 Eur.
  • Atgriezta netīra/piegružota automašīna – 35 Eur.
  • Pārvadāti dzīvnieki bez speciāla aprīkojuma – 30 Eur.
  • Nozaudēti automašīnas dokumenti vai atslēgas  - 150 - 300 Eur.

Teritoriālie ierobežojumi
Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežas. Lietošanas teritorijas paplašināšana līdz Eiropas Savienības robežām notiek tikai pēc saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nobraukuma limits
Autonomas cenā ietilpst vidējais diennakts nobraukuma limits 400 km.Ja vidējais diennakts nobraukums ir lielāks par 400 km,tad par katru nākamo km.jāpiemaksā 0.05 centi.